Facebook Pixel

POLITIKA PRIVATNOSTI

Voditelj obrade:

MagisWall d.o.o. (dalje: "MW"),
Ilica 347, Zagreb
OIB: 15105677032
MB: 5509661

Službenik za zaštitu podataka:

1. OPIS I SVRHA PRIKUPLJANJA

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 EU (dalje: „Uredba“) propisuje mjere, obveze, prava, svrhe, rokove čuvanja, uloge te preporuke zaštite podataka kojih se u cijelosti pridržavamo. Prikupljamo i obrađujemo podatke svojih kupaca, zaposlenika te poslovnih partnera u svrhu izvršenja prodajne transakcije (1), dostave proizvoda (2), ispunjavanja računovodstvenih i knjigovodstvenih obveza (3), isplate plaća radnika (4), promotivne aktivnosti (5) te usklađivanja s posebnim propisima poput Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Pravilniku o porezu na dohodak, Pravilniku o doprinosima, etc. (6) te internim propisima (7).

2. PRAVNA OSNOVA I SVRHA

Pravne osnove prikupljanja i obrade podataka su nastavno na prethodni članak;

(1), (2), (4) nužnost za izvršavanje ugovora o kupnji proizvoda ili ugovora o radu te dostave proizvoda,
(3), (6) nužnost za poštovanje pravnih obveza MW,
(5), (7) privola ispitanika;

3. RAZDOBLJE ČUVANJA I OBUJAM

Podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza čuvanja podataka. Čuvanje podataka o transakciji je definirano Zakonom o računovodstvu u periodu od 11 godina. U slučaju prikupljanja podataka putem privole u okviru promotivnih aktivnosti, čuvamo podatke do opoziva privole. Prikupljamo minimalan obujam sukladan svrhama uključujući: ime, prezime, e-mail, broj mobitela s privolom te šire obujme sukladno svrhama.

Širi obujam na webu: ip adresa, e-mail, dolazna stranica, datum i vrijeme, status, profil, ime i prezime, e-mail, lozinka, oib, wishlista, podaci iz košarice, država, poštanski broj, log kolačića, pristanak na uvijete kupnje i politiku privatnosti, e-mail i datum.

Obujam za dostavu artikla: e-mail (svrha dostave potvrde narudžbe), ime, prezime, telefonski broj (svrha kontakta pri dostavi artikla), poštanski broj, grad, država, oib (samo u slučaju računa na tvrtku), naziv i adresa tvrtke (samo u slučaju računa na tvrtku).

Obujam za naplatu artikla: ime, prezime, broj kartice, sigurnosni broj, vrijeme istjecanja kartice putem CorvusPaya.

Širi obujam koristimo kada korisnik ostvari kupnju u prethodno navedene svrhe sa pripadajućim pravnim osnovama.

4. PROPISANA PRAVA

Prava se ostvaruju kontaktom Voditelja obrade s propisanim rokom očitovanja od 30 dana
(iznimno 60, uz prethodnu pisanu obavijest). Zbirno, prava su: pristup (dostava obujma podataka koji je prikupljen i obrađen), ispravak (na temelju dostavljenog zahtjeva ispravljamo netočno unesen podatak), brisanje (brišemo obujam podataka koji udovoljava zakonskoj osnovi), ograničenje obrade podataka (omogućujemo ograničenje obrade dijela podataka), prijenos podataka (dostava strojno čitljivog obujma podataka) na adresu službenika za zaštitu podataka dpo@magiswall.com te pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka na azop@azop.hr.

5. PROVOĐENJE UREDBE

Podatke prikupljamo u minimalnom obujmu, sukladno propisanim svrhama i zakonskim propisima radi izvršavanja ugovora, ostvarujući sva načela koja propisuje Uredba, istovremeno pridržavajući se teritorijalne cjelovitosti prikupljanja i obrade podatakana razini EU te ispunjavanja svih zakonskih obveza Voditelja obrade u RH i EU. Izvršavamo punu integriranu zaštitu podataka te pseudonimiziramo dijelove sustava sukladno evidenciji aktivnosti prikupljanja i obrade podataka.

Upitom Voditelja obrade podataka je moguće ostvariti sva prava ispitanika te dobiti sažetak Procjene učinka na zaštitu podataka, kao i svaku pomoć i razjašnjenje prava na zaštitu podataka.

6. PRIMATELJI PODATAKA – TREĆE STRANE I KANALI PRIKUPLJANJA

Prikupljeni podaci u osnovnom i širem obujmu se ne prosljeđuju trećim stranama, osim u svrhu slanja podataka arhitektima koji sudjeluju u izradi ispitanikovih projekata i dostave proizvoda putem kurirskih službi. U slučaju ovakvih aktivnosti ne nadjačavamo prava ispitanika te djelujemo transparentno posredstvom legitimnog interesa ispitanika – obavještavajući ih te djelujući isključivo u njihovom interesu.

Metapodaci prikupljeni putem kolačića se automatizmom prosljeđuju Google-u, Facebooku, Zendesku ako je ispitanik dao svoju privolu za prikupljanje podataka u specificiranom obujmu.

Podatke za narudžbu, ovisno o slučaju, primarno zaprimamo putem web-stranice. Korisnike koji žele naručiti putem telefona, chat kanala kojima se kupci obraćaju poput Facebook i Instagram Messengera, Whatsappa, Zendeska i putem e-maila vodimo kroz postupak narudžbe kroz web-stranicu.

7. SIGURNOST OBRADE

Prilikom prikupljanja i obrade podataka vodimo se načelom integrirane zaštite podataka. Proveli smo edukaciju radnika o zaštiti podataka te uskladili usluge sa svim mjerama koje propisuje Uredba. Procesi prikupljanja i obrade podataka su dostupni u evidenciji aktivnosti prikupljanja i obrade podataka nadzornom tijelu, a uređaji kojima prikupljamo i obrađujemo podatke su zaštićeni sigurnosnim mjerama. Online trgovina je zaštićena HTTPS sigurnosnim protokolom te 128 bitnom enkripcijom. Pristup je ograničen na administratorske račune koji periodički mijenjanju šifre te se kontinuirano prati status baze podataka. Koristimo Google reCAPTCHU za spječavanje prevara prilikom logiranja na naš web-shop.

8. INTERNET KOLAČIĆI

Kolačići na web-domeni magiswall.hr se prikupljaju u tri svrhe: funkcionalnosti, marketinga te analitike.

Funkcionalnosti: Magento kolačići za optimizaciju web-shopa: PHPSESSID, private_content_version, persistent_shopping_cart, form_key, store, login_redirect, mage-messages, mage-cache-storage, mage-cache-storage-section-invalidation, mage-cache-sessid, product_data_storage, user_allowed_save_cookie, mage-translation-storage, mage-translation-file-version, section_data_ids, recently_viewed_product,, recently_viewed_product_previous, recently_compared_product, recently_compared_product_previous koji služe za osiguranje korisničkog iskustva funkcionalnosti online trgovine na platformi Magento. V2.zopim od Zendeska za pomoć pri kupnji korisnika. Ističu po prestanku korištenja stranice.

Marketinga: Ove kolačiće treće strane koriste za bolji prikaz relevantnih proizvoda kroz weba: Facebook Pixel – ističe u periodu od 24h u odnosu na promet generiran na našem web-shopu. Potrebna je izričita privola za njihovo omogućavanje.

Analitički: Ove kolačiće treće strane koriste za analizu pristupa i posjećenosti našeg web-shopa. Google Tag – ističe u periodu dvije godine. Mjera koja je dodana je pseudonimizacija IP adrese. Potrebna je privola za njihovo omogućavanje.

9. PROMOTIVNI NEWSLETTER

U slučaju pristanka na promotivno slanje poruka korisnik ustupa e-mail adresu posredstvom privole do opoziva. Periodički generiramo promotivne ponude koje automatizmom šaljemo na predviđene adrese. Po primitku poruke korisnik može unutar e-maila otkazati promotivni newsletter, vidjeti politiku privatnosti i uvjete poslovanja.

Zadnje izmjene 14.03.2022.